يكشنبه 26 فروردين 1403 | الاْحد 06 شوال 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما

شرائط لازم جهت مرحله دوم (فاز دو)

بسمه تعالی

1. اتمام دوره مرحله اول (فاز یک)؛

2. موفقیت در آزمون پایانی اصول سال آخر مرحله اول (فاز یک) با نمره 15؛

3. موفقیت در آزمون شفاهی فقه مخصوص ورودی مرحله دوم؛

4. احراز صلاحیت تقوایی و فکری و مجدّ بودن در فعالیت‌های علمی و برخورداری از سوابق انضباطی قابل قبول؛

5. کسانی که حداقل 3 سال از مرحله اول را گذرانده‌ باشند با شرایط ذیل می‌توانند برای مرحله دوم (فاز دو) پذیرش شوند:

  • الف: قبولی در آزمون شفاهی اصول پایان سال سوم با حداقل نمره 17؛
  • ب: احراز صلاحیت علمی برای انتقال به مرحله دوم به علاوه امور مذکور در بند 4 از این فصل؛
  • ج: موفقیت در آزمون شفاهی فقه مخصوص ورودی مرحله دوم (فاز دو)؛
  • د: شرکت حداقل پنج سال در درس خارج اصول؛
برچسب‌ها
Parameter:27&4280&9367 -LayoutId:0 LayoutName