يكشنبه 26 فروردين 1403 | الاْحد 06 شوال 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما

مقررات جلسات شورا

بسمه تعالی

1. شورای سیاست‌گذاری مرکب از 7 نفر از علماء و فضلای واجد شرائط مذکور در ماده 13 می‌باشد.

2. اعضای شورای سیاست‌گذاری برای مدت 3 سال توسط سرپرست کل منصوب می‌شوند.

تبصره:

اعضای شورای سابق تا انتخاب شورای جدید به کار خود ادامه خواهند داد.

3. اعضای شورا از بین خود فردی را به عنوان دبیر جلسه و فرد دیگری را به عنوان نائب وی انتخاب خواهند کرد.

4. اداره‌ی جلسات شورا به عهده‌ی دبیر و در غیاب او به عهده‌ی نائب وی خواهد بود.

5. رسمیت جلسات شورا با حضور 5 نفر و مصوبات آن با رأی 4 نفر معتبر خواهد بود.

6. دستور کار جلسات توسط دبیر شورا تعیین و ابلاغ می‌گردد و با رأی اکثریت قابل تغییر است.

7. خلاصه مذاکرات تمام جلسات توسط منشی منتخب شورا ثبت و به امضاء دبیر و یا نائب وی خواهد رسید.

8. مصوبات شورا بعد از ثبت به امضاء کلیه اعضاء حاضر خواهد رسید.

9. هر گاه اکثریت اعضاء حضور فرد یا افرادی را در جلسه لازم بدانند از وی برای شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت خواهد شد.

برچسب‌ها
Parameter:26&4057&301 -LayoutId:0 LayoutName