سه شنبه 08 خرداد 1403 | الثلاثاء 21 ذیقعده 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما

شرائط، وظائف و اختیارات مدیر

بسمه تعالی

شرائط مدیر:

1. تقوی و التزام عملی به احکام اسلام و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی؛

2. قدرت مدیریت؛

3. برخورداری از حسن اخلاق و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی؛

4. نداشتن سوء پیشینه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و غیره؛

5. حداقل اتمام دوره سطح؛

6. برخورداری از روحیه کار جمعی؛

7. دارا بودن سعه صدر و تحمل در برخورد با دیگران؛

وظائف و اختیارات مدیر:

1. اجرای مصوبات شورا؛

2. تهیه پیش نویس آئیین‌نامه‌های مورد نیاز و ارائه به شورا جهت تصویب؛

3. انتخاب و نصب یا عزل و یا قبول استعفای معاونان پس از کسب موافقت شورا؛

4. انتخاب و نصب و عزل و قبول استعفای کارمندان؛

5. نظارت بر حسن اجرای وظائف معاونان و کارمندان؛

6. برآورد بودجه لازم و پیشنهاد به شورا حداکثر تا اول اسفند؛

7. شرکت در جلسات شورا در صورت دعوت؛

8. شناسایی مدرسین، اساتید راهنما و ممتحنین و معرفی به شورا جهت انتخاب؛

9. دعوت از افراد مذکور در بند 8 پس از انتخاب شورا؛

10. ابلاغ ضوابط تعیین شده از طرف شورا به مدرسین، اساتید راهنما و ممتحنین و توجیه آنان؛

11. تهیه گزارش جامع از کار در هر 3 ماه یک ‌بار و ارائه به شورا؛

12. تهیه گزارش جامع سالانه و ارائه به شورا در پایان هر سال تحصیلی؛

13. مدیر مکلف است در اول اسفند ماه هر سال صورت جامعی از عملکرد مالی مؤسسه تهیه و با اظهار نظر صریح مستقیما به شورای سیاست‌گذاری تسلیم نماید.

14. یکی از شرایط ثبت‌نام جهت ورود به مؤسسه عدم اشتغال به کارهای غیر علمی است ولی با صلاحدید مدیر محترم اشکال ندارد.

15. هنگام پذیرش طلاب، لزوم احراز صلاحیت‌های اخلاقی، سیاسی و اعتقادی توسط مدیر محترم یا فرد و افرادی که ایشان تعیین نمایند، می‌باشد.

16. تعیین زمان برگزاری آزمون کتبی و شفاهی ورود به مؤسسه با مدیر محترم می‌باشد.

17. آزمون شفاهی پس از احراز قبولی در آزمون کتبی خواهد بود اما در موارد خاص چنانچه مدیر محترم فعلی صلاح بدانند، آزمون شفاهی می­تواند قبل از آزمون کتبی یا قبل از روشن شدن نتایج آن انجام شود.

18. در مرحله اول (فاز یک) شرکت در یک کلاس همکاری (فقه یا اصول) با استفاده از نصف مزایا در صورت موافقت مدیر محترم بلامانع است، البته مشروط به شرکت در درس خارج فقه و اصول و تهیه تقریرات و ارائه آن طبق ضوابط.

19. در مرحله اول (فاز یک) شرکت داوطلبانه طلاب محترم در بیش از 2 کلاس با رعایت کامل قوانین و ضوابط مؤسسه ( بدون پرداخت شهریه فوق العاده) با تشخیص مدیر محترم بلا مانع است.

20. در مرحله اول (فاز یک) تشخیص توانایی و عدم توانایی طلاب محترم در دو درس بر عهده مدیر محترم است.

21. در مرحله اول (فاز یک) تعطیل کردن کلاس فقه و دایر کردن دو کلاس اصول با صلاحدید مدیر محترم در صورتی که به حد نصاب برسند و استاد محترم راهنما نیز فراهم گردد بلا مانع است، البته باید در درس خارج فقه شرکت و تقریرات آن را نیز تحویل نمایند.

22. طلاب محترم فاز یک در بخش فعالیت‌های تابستانی می‌توانند با موافقت مدیر محترم یک سال در میان نوار فلسفه را با شرایط گفته شده در قسمت رساله‌های تابستانی گوش کنند.

تبصره:

اگر مدیر محترم صلاح‌دیدند می‌توانند در طول دوره، 3 سال متوالی را برای نوار اختصاص دهند.

23. در مرحله دوم (فاز دو) در قسمت تحقیقات با ساعت موظف، در هر سال تحقیق در هر سه رشته فقه و اصول و رجال الزامی است»، ولی استثناء یکی از رشته‌های فوق به دلایل خاص (نظیر اشتغال به آن در خارج مؤسسه یا استغناء محقق از آن) با احراز  و موافقت کتبی مدیر محترم بلا مانع است.

24. در مرحله دوم (فاز دو) در قسمت تحقیقات با ساعت موظف، مباحث و موضوعات تحقیقی در سه رشته ذکر شده و همچنین مهلت زمانی برای تحقیق توسط مدیر محترم با هماهنگی استاد مربوط تعیین می‌گردد.

25. در مرحله دوم (فاز دو) در قسمت تحقیقات با ساعت موظف، ویژگی‌های مباحث و موضوعات منتخب، عبارتند از: 1ـ داشتن بار علمی، 2ـ استعداد پروری، 3ـ مبنایی بودن، و انتخاب سایر مباحث (از قبیل مسائل و موضوعات مستحدثه) در صورتی که مبتلابه و کاربردی باشد، با هماهنگی مدیر محترم بلا مانع است.

26. در مرحله دوم (فاز دو) در قسمت تحقیقات با ساعت موظف، در هر مهلت تحقیقی فقط یک موضوع یا مبحث باید مورد تحقیق قرار گیرد ولی در مواردی که مدیر محترم اجازه بدهد حداکثر تحقیق در دو موضوع نیز بلا مانع است.

27. در مرحله دوم (فاز دو) در قسمت تحقیقات با ساعت موظف، لازم است حتی الامکان حداقل دو محقق همزمان بر روی یک موضوع تحقیق نمایند ولی اختصاص یک موضوع به یک فرد با صلاحدید مدیر محترم بلا مانع است.

28. مدیر محترم در مواردی که مصلحت می‌بینند و لطمه‌ای به برنامه نمی‌خورد به طلاب محترم مرحله دوم (فاز دو) اجازه دهند یک ساعت از ساعات موظف را برای مباحثه یک کتاب فقهی (که مدیر محترم تعیین می‌کنند) صرف نمایند.

29. ادغام و عدم ادغام کلاس‌ها در صورتی که طلاب محترم کم باشند منوط به نظر مدیر محترم است.

30. در صورتی که وقت مطالعه الزامی غالباً اضافه بیاید، مدیر محترم با هماهنگی استاد محترم تصمیم می‌گیرند.

31. تشخیص موجه بودن تأخیر یا غیبت با مدیر محترم یا توسط شخصی که ایشان تعیین می‌کنند، می‌باشد.

32. در پایان سال سؤالات آزمون تفسیر به صورت کتبی یا شفاهی با صلاحدید استاد و مدیر محترم خواهد بود.

33. در آزمون مرحله دوم (فاز دو) امتحان توسط داوران (دو یا سه نفر از اساتید معظم) گرفته می‌شود و تعیین داوران و تعداد آن‌ها با مدیر محترم می‌باشد.

34. در آزمون مرحله دوم (فاز دو) در صورت عدم امکان یا موارد خاص طبق تشخیص مدیر محترم تعدد گروه‌های داور بلامانع است.

35. در آزمون مرحله دوم (فاز دو) در صورت تعدد رساله و یا تقریرات تعیین یکی از آن‌ها برای آزمون با مدیر محترم می‌باشد. مدیر محترم می‌تواند تعیین را به بعض اساتید معظم و یا ترجیحاً به یک گروه واگذار نماید.

36. اشخاصی که نمره آنان نزدیک به نمره قبول است، مدیر محترم می‌تواند پس از بررسی حداکثر یک نمره به معدل آنان اضافه نمایند.

37. در مواردی که عدم حضور استاد محترم طولانی باشد مدیر محترم می‌تواند به یکی از انحاء ذیل عمل نماید:

الف) تشکیل کلاس‌های جبرانی البته در صورتی که سبب فشار بر طلاب محترم یا موجب افت تحصیلی آنان نشود و استاد محترم نیز موافق باشند.

 ب) در صورت امکان و مصلحت شاگردان در این زمان در کلاس دیگر حضور یابند.

ج) برای این مدت کلاس جداگانه با استاد محترم دیگر تشکیل شود.

38. اساتید محترمی که به حج مشرف شده‌اند و قرار است کلیه کلاس‌ها جبران شود، تصمیم‌گیری در خصوص حقوق آنان بر عهده مدیر محترم است.

39. با صلاحدید مدیر محترم صرف‌نظر کردن از تأخیر اساتید محترم و چشم‌پوشی از کسر حقوق ایشان بلامانع است.

40. در مورد غیر تعطیلات مصوب شورای سیاست‌گذاری، مدیر محترم فعلی می‌تواند از یک ساعت تا یک هفته اعلام تعطیلی نماید.

41. طلاب محترم می­توانند در ایام فاطمیه با اجازه مدیر محترم به تبلیغ بروند که 5 روز تبلیغ غیبت موجه خواهد بود.

42. کلیه کسانی که سرمایه‌گذاری مؤسسه روی آن‌ها منتج به نتیجه قابل قبولی نیست، با تشخیص مدیر محترم انصراف‌شان پذیرفته است.

برچسب‌ها
Parameter:26&248&299 -LayoutId:0 LayoutName