سه شنبه 08 خرداد 1403 | الثلاثاء 21 ذیقعده 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما
publish-date1400/05/30
count-view591
0.0 (0)
سخنران نشست:

قوانین و مقررات تقریرات

بسمه تعالی

 1. نوشتن تقریرات درس فقه و اصول الزامی است. تقریرات درس استاد محترم می‌تواند به صورت مستقل باشد و یا به شکل تعلیقه بر کتابی که محور بحث استاد محترم است باشد.
 2. تقریرات ارائه شده دارای 100 امتیاز است که 70 امتیاز آن به محتوی و 30 امتیاز آن به شکل تقریرات تعلق می‌گیرد.
 3. در طول سال تحصیلی لازم است سه جزوه در فقه و سه جزوه در اصول که هر یک مشتمل بر حداقل 15 جلسه درس باشد تقریر، تدوین و تحویل گردد.

تبصره: در صورتی که درس استاد محترم به صورت جزوه تنظیم و ارائه می­شود و برای تهیه تقریرات به صورت معتنابه از جزوه استفاده می‌شود تعداد جلسات به دو برابر افزایش می­یابد.

 1. زمان تحویل جزوه تقریر فقه و اصول عبارت است از:
 • زمان تحویل جزوه اول از فقه و اصول نیمه دوم آذر ماه
 •  زمان تحویل جزوه دوم از فقه و اصول نیمه دوم اسفند ماه
 • زمان تحویل جزوه سوم از فقه و اصول نیمه دوم خرداد ماه
 1. ضوابط الزامی نگارش عبارت است از:
 • تهیه و تدوین تقریرات توسط شخص مقرر انجام و نباید به صورت رونویس یا پیاده سازی باشد.
 •  برخوردار از نظم و انسجام لازم
 • درج تمامی مطالب و نکات مطرح شده توسط استاد محترم
 • حذف مطالب تکراری
 • قرار گرفتن مطالب مرتبط، در کنار هم
 • برجسته و مشخص نمودن مطالب استاد محترم
 • انتقال و آوردن تغییر نظر استاد به شکل صحیح
 • انتقال مطالب حاشیه­ای و غیر مرتبط به پاورقی
 • مستندسازی روایات و اقوال مهم مورد استناد در بحث
 •  تبدیل زبان گفتاری به زبان نوشتاری با رعایت امانت و قواعد نگارش
 1. ضوابط ترجیحی نگارش عبارت است از:
 • نگارش متن به زبان عربی
 • اصطیاد و ثبت مطالب برجسته استاد محترم راهنما
 • تبیین نظر مختار به شکل مشخص
 1. از لحاظ شکلی رعایت موارد زیر الزامی است:
 • طرح روی جلد، شامل عناوین ذیل:
 1. درج عنوان موسسه آموزشی تحقیقاتی بقیة الله (عج)
 2. موضوع تقریرات
 3.  نام استاد مدرس
 4. نام استاد راهنما
 5. نام مقرّر
 6. ذکر فصل مربوط
 •  ذکر تاریخ و فهرست جلسات به صورت زمانی از جلسه اول تا جلسه پانزده (یا سی)
 • آوردن فهرست عناوین در ابتدا
 • متن تقریرات به صورت تایپ شده بر روی برگه A4 تحویل گردد.
 • تایپ تقریرات در برنامه word و اندازه قلم متن 14، در متن فارسی و عربی از قلم NoorLotus، اندازه قلم متن پاورقی 12 استفاده شود، عناوین به صورت درشت (Bold) و عناوین اصلی با قلم NoorTitr و عناوین فرعی­تر با قلم NoorKoodak نوشته شود، و فایل آن نیز تحویل گردد
 1. در صورت تنظیم و تحریر مباحث مطرح شده در کلاس همکاری نیاز به نوشتن تقریرات نیست بلکه کافی است همان نوشتار را با اضافه نمودن مطالب جدید استاد محترم ارائه دهند.
 2. کلاس بررسی تقریرات در درجه اول توسط استاد محترم مدرس برگزار می‌شود و چنانچه استاد محترم مدرس نپذیرفتند با استاد محترم راهنما و با نپذیرفتن ایشان استاد محترم دیگری کلاس فوق را برگزار می‌کنند.
 3.  اصلاحاتی که از طرف استاد محترم ارزیاب خواسته می­شود انجام آن لازم است و در مدت توافقی با پژوهش، باید بازگردانده شود.
 4.  گزینش دروس برای ارائه تقریرات در صورت امکان با مشورت استاد محترم راهنما انجام گیرد.
 5.  از ضبط و تقریر تمام مطالب دروس غفلت نشود.
 6.  مراحل تهیه و تکمیل تقریرات:
 • تدوین کامل بر اساس آیین‌نامه و تحویل به معاونت پژوهش و ثبت آن
 •  تحویل به استاد محترم ارزیاب
 • پی‌گیری و دریافت نتیجه ارزیابی
 • تحویل به مقرر محترم و تأکید بر اعمال نتایج ارزیابی و بازگرداندن به موقع آن
 • ضمیمه نمودن تقریرات نهایی شده به پرونده آموزشی مقرر
مرتبط
Parameter:28&138310&133979 -LayoutId:0 LayoutName