يكشنبه 26 فروردين 1403 | الاْحد 06 شوال 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما

وظائف و اختیارات مؤسس

بسمه تعالی

1. تهیه اساسنامه و به ثبت رساندن آن و اخذ مجوزهای لازم؛

2. تأمین بودجه و تهیه مکان و سایر امکانات لازم برای شروع فعالیت‌های مؤسسه؛

3. نصب سرپرست به جای خود در صورت استعفاء از سرپرستی؛

4. عزل و قبول استعفاء سرپرست؛

برچسب‌ها
Parameter:26&202&83 -LayoutId:0 LayoutName