يكشنبه 26 فروردين 1403 | الاْحد 06 شوال 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما

وظائف و اختیارات معاونت آموزش و پژوهش

بسمه تعالی

وظائف و اختیارات آموزشی

1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی؛

2. ارایه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به مدیر مؤسسه؛

3. طراحی نظام ارزیابی آموزشی؛

4. پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانش‌پژوهان و اساتید در هر فصل و انعکاس آن به مدیر محترم؛

5. اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی؛

6. اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی؛

7. برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی تخصصی دانش‌پژوهان جهت ورود به جامعه؛

8. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی شورای سیاستگذاری به واحدهای ذی ربط و پی‌گیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

9. تنظیم دستور جلسات شورای سیاست‌گذاری به منظور حل و فصل مسائل آموزشی مؤسسه، دانش‌پژوهان و اساتید؛

10. تدوین آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظائف معاونت جهت پیشنهاد به شورای سیاستگذاری برای تصویب؛

11. پیشنهاد سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آموزشی جهت پیشنهاد به شورای سیاستگذاری برای تصویب؛

12. صدور گواهی‌های لازم در طول تحصیل برای دانش‌پژوهان؛

13. فراهم ‌نمودن بایگانی و مرکز اسناد جهت نگهداری سوابق تحصیلی دانش‌پژوهان و اساتید؛

14. رسیدگی ‌به امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی‌های دانش‌پژوهان و اساتید، و ارسال به اداری مالی جهت پرداخت حق الزحمه؛

15. نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظائف آن‌ها؛

16. شرکت در جلسات شورای سیاست‌گذاری، معاونین و سایر جلسات داخلی مؤسسه که حسب ضوابط حضور معاون آموزش لازم است؛

17. انجام کلیه امور مربوط به تنظیم و برگزاری جلسات آزمون ورودی و آزمون پایان سال تحصیلی؛

18. برنامه ریزی و هماهنگی اجرایی لازم جهت ضبط صوتی و تصویری و پیاده‌سازی آن‌ها؛

19. انجام کلیه امور مربوط به سایت مؤسسه و پایگاه اطلاعاتی شرح وسائل الشیعه؛

20. نمایندگی مؤسسه در همایش‌ها و امور آموزشی در مراکز ذی ربط داخلی؛

21. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به مدیر محترم؛

22. برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت‌های مؤسسه؛

23. همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های مؤسسه؛

24. انجام سایر امور محوله از سوی شورای سیاستگذاری و مدیر مؤسسه؛

25. گزارش سالانه؛

وظائف و اختیارات پژوهشی

1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی شورای سیاستگذاری و مدیر به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2. تبیین اهداف، پیشنهاد اولویتها، تهیه و تنظیم راهبردها، سیاست‌ها و خطمشی‌های پژوهشى مؤسسه جهت تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛

3. تهیه و تدوین برنامههاى پژوهشى بلند مدت و میان مدت برای تحقق اهداف کلی مؤسسه جهت تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛

4. پی‌گیری تهیه آییننامهها و دستورالعملهاى مورد نیاز معاونت؛

5. نظارت و جهت‌دهی به کرسیهاى نظریه‌پردازى، نوآوری، نقد و مناظره، همایش‌ها و نشست‌های علمی؛

6. ارتباط و همکارى پژوهشی با مراکز آموزش عالى و مؤسسات پژوهشى داخل کشور و تبادل اطلاعات علمى و تحقیقاتى؛

7. نمایندگی مؤسسه در همایش‌ها و امور آموزشی در مراکز ذی ربط داخلی؛

8. تامین نیازهاى پژوهشى سایر معاونتها و بخشهاى مؤسسه؛

9. اولویت سنجی تحقیقات درسی و پایاننامههاى دانشپژوهان با همکارى معاونت آموزش؛

10. تلاش برای ارتقاى کمى و کیفى پژوهشها؛

11. نظارت و جهت‌دهی به ارائه خدمات پژوهشى به اعضای هیئت علمی، محققان و دانش‌پژوهان و  اجراى دورههاى کارورزی و برگزارى کارگاههاى پژوهشى به منظور انتقال مهارتهاى گوناگون پژوهشی به محققان؛

12. نظارت بر کلیه واحدهاى پژوهشى مؤسسه و اقدام جهت بارگزاری نتایج در سایت موسسه و فراهم کردن زمینه چاپ و نشر آن؛

13. پی‌گیری انجام تقریرات تا ارزیابی و اعمال نتایج ارزیابی؛

14. پی‌گیری و انجام رساله‌های تابستانی از سپردن موضوع تا جلسه دفاع و اعمال نتایج جلسه دفاع و آماده سازی رساله‌های تابستانی به صورت مکتوب در کتابخانه و فایل‌های آن در سایت و کامپیوتر مؤسسه جهت بهره‌برداری مراجعین؛

15. لزوم تشکیل لجنه‌ جهت فهرست کردن موضوعات لازم الطرح در کلاس‌های فقه، اصول و ...؛

16. نظارت بر کتابخانه؛

17. همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های موسسه؛

18. شرکت در جلسات شورای سیاست‌گذاری، معاونین و سایر جلسات داخلی مؤسسه که حسب ضوابط حضور معاون پژوهش لازم است.

19. پیشنهاد افراد واجد شرائط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به مدیر محترم؛

20. برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت‌های موسسه؛

21. انجام سایر وظائف محوّل از سوی شورای سیاستگذاری و مدیر مؤسسه؛

22. گزارش سالانه؛

برچسب‌ها
Parameter:26&4054&8665 -LayoutId:0 LayoutName